O Autorze

15092186230_f01cc5ec47_o

Dr hab. n. med Emilian Snarski

Od 2020 współpracuję z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, rozwijając różne terapie komórkowe.

Od 2005 roku przeszczepiam szpik – jestem międzynarodowym ekspertem i współautorem prac w zakresie przeszczepiania w chorobach z autoagresji, zakażeń u chorych po przeszczepieniach szpiku i płodności u chorych po przeszczepieniach szpiku. W latach 2011 -2012 pracowałem na jednym z największych i najlepszych oddziałów przeszczepiania szpiku na świecie – Klinice Hematologii Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy). Od 2015 roku pracuję jako kontroler JACIE – międzynarodowej organizacji zajmującej się certyfikowaniem ośrodków przeszczepiania szpiku na świecie. W ramach mojej pracy zajmuję się kontrolami ośrodków przeszczepowych i wydawaniem certyfikatów jakości. Jestem pierwszym Polskim współautorem standardów kontroli ośrodków przeszczepiania szpiku JACIE 7.0. W 2012 znalazłem się wśród laureatów konkursu na liderów młodego pokolenia lekarzy w Polsce.

Szczegółowe CV.

Doświadczenie Zawodowe

2020.10 – aktualnie Dyrektor Medyczny, Polski Bank Komórek Macierzystych, Warszawa
2021.10 – aktualnie Adiunkt – Centrum Badań Przedklinicznych, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2015 – aktualnie – Inspektor JACIE (Międzynarodowego Komitetu Certyfikującego Ośrodki Przeszczepiania Szpiku) – Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT
2020.04 – 2021.01 Kierownik Centrum Terapii Komórkowych – LUXMED Onkologia Szpital Szamocka, Warszawa
2017.11 – 2018.08 – Kierujący Oddziałem w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie (Autologiczne Przeszczepienia Szpiku)
2012- 2020- Nadzór medyczny nad pobraniami komórek krwiotwórczych, Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej, Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie
2004-2011, 2013-2020. – Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt. Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM
2015 – 2018 – Przewodniczący zespołu ds. pobrań komórek krwiotwórczych SP CSK w Warszawie
2017/2018 – Członek Wydziałowej Komisji ds. projektów, badań naukowych i spraw rozwojowych naukowców oraz mini-grantów studenckich na rok 2017
2014 – 2019 -Kierownik Laboratorium, Novum, Bank Komórek Macierzystych
2014 – aktualnie – Konsultant Hematolog Klinika Leczenia Niepłodności nOvum
2013- 2014 – Przewodniczący Komitetu Transfuzjologicznego SP CSK w Warszawie
2012 – 2020 – Zastępca Kierownika, Ośrodek Dawców Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, WUM
2011 – 2012 – Lekarz Specjalista, Bone Marrow Transplantation Unit, Medizinische Klinik V, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
2008-2017 – Lekarz dyżurny, Izba Przyjęć, SP CSK w Warszawie
Specjalizacje i Edukacja
Specjalizacja z hematologii (0745/2015.2/5) 2015.10.26
Specjalizacja z chorób wewnętrznych (0705/2010.1/344) 2010.04.23
Specjalizacja z transplantologii – zakończony staż specjalizacyjny
2017.03.08 Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych
2005.12.03 Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem (summa cum laude), Uniwersytet Charité, Berlin
1995-2001 Studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Średnia ocen egzaminacyjnych 4.38.
1996 –2003 Studia na Uniwersytecie Warszawskim (Biologia molekularna, praca magisterska pt.: “Interferencja RNA”). Średnia ocen egzaminacyjnych 4.7.

Stypendia i Wyróżnienia

2014 Laureat Stypendium SIMS – Program dla kadry zarządzającej zasobami badawczymi na uczelniach – NCBiR IBM USA w Nowy Yorku, Instytucie Frauenhofera w Dreźnie i Lipsku. Staż na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie,
2012 Laureat I Edycji Konkursu Super Talenty Polskiej Medycyny – Konkurs na liderów młodego pokolenia lekarzy (Puls Medycyny)
2009 – 2019 Stypendia programu ERASMUS + :  2009 i 2010 Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania, 2014 Uniwersytet w  Tarragonie, Hiszpania, 2015 Uniwersytet Sienna, Włochy; 2016 Uniwersytet Oviedo, Hiszpania; 2019 Uniwersytet w Maladze, Hiszpania
2003 Stypendium DAAD Charité campus Benjamin Franklin, Berlin
2002 “Złota Odznaka” Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie
1998-1999, 1999-2000 Stypendia Ministra Edukacji Narodowej
1999-2000 Stypendium Prezydenta Miasta Warszawy
1999-2000 Stypendium programu SOCRATES-ERASMUS – Berlin

Wybrane osiągnięcia organizacyjne

2021 – uzyskanie pozwolenia Ministra Zdrowia dla przeszczepiania autologicznego i allogenicznego szpiku w LUXMED Onkologia – historycznie pierwsze pozwolenie dla ośrodka niepublicznego w tym zakresie.
2017.11 – 2018.08 Reorganizacja leczenia na oddziale hematologicznym Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM.
– około 30% wzrost liczby przyjęć na odcinku
– około 30% zmniejszenie liczby przetoczeń
– około 300% więcej przeszczepień szpiku na odcinku
– znaczna poprawa wyniku finansowego oddziału
2017-2018  Reorganizacja programu autologicznego przeszczepiania szpiku w Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM.
– wprowadzenie nowego systemu planowania przeszczepiania szpiku i kwalifikacji do przeszczepień.
– wprowadzenie nowego sposobu mobilizacji komórek krwiotwórczych (autorski projekt)
– wprowadzenie nowego sposobu autologicznego przeszczepiania szpiku w szpiczaku, amyloidozie (autorski projekt, połączenie chemomobilizacji z przeszczepieniem świeżych komórek krwiotwórczych)
– organizacja programu przeszczepiania szpiku w twardzinie układowej
– organizacja programu przeszczepiania szpiku w stwardnieniu rozsianym
Efekty (w porównaniu do pierwszego kwartału 2017):
– redukcja czasu oczekiwania na autologiczne przeszczepienia szpiku z 3-8 miesięcy do 0 – likwidacja kolejki
– zwiększenie możliwej do wykonania w Klinice w ciągu roku liczby autologicznych przeszczepów szpiku do 100-150 (w ramach odcinka C)
– skrócenie średniego czasu hospitalizacji związanej z przeszczepieniem szpiku – z około 30 do około 19 dni
– redukcja liczby objawowych posocznic z około 26% do 3% (przeszczepienia szpiku)
2012-2019  Nadzór medyczny nad pobraniami komórek krwiotwórczych SP CSK
– rozwój do największego ośrodka pobierającego komórki do przeszczepień w Polsce (do 2017 około 1500 pobrań z 4500 dla DKMS Polska)
– wprowadzenie autorskiego protokołu mobilizacji komórek krwiotwórczych u chorych
– publikacja prac metodycznych z pobrań szpiku i komórek krwiotwórczych w czołowych czasopismach hematologicznych
2007-2011 Reorganizacja allogenicznego przeszczepiania szpiku w Klinice Hematologii.
– wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania danymi chorych oraz planu przeszczepowego
– reorganizacja przygotowania do przeszczepienia
– redukcja wczesnej śmiertelności po alloprzeszczepieniach szpiku z około 30-20% (2006) do 0% (2010)

Praca dydaktyczna – wybrane osiągnięcia

2005 – aktualnie                 Organizacja i opieka nad Studenckim Kołem Naukowym przy Klinice Hematologii
2011-2012                         Praca dydaktyczna na Uniwersytecie w Heidelbergu
2004-aktualnie                   Praca dydaktyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
– opracowanie elektronicznego systemu organizacji pracy dydaktycznej w klinice (2016/2017 roku 5800 godzin dydaktycznych) od 2016 koordynacja organizacji zajęć pierwszego i drugiego wydziału lekarskiego w Klinice. 9 miejsce Kliniki w ankietach studentów pierwszego wydziału lekarskiego.
– wprowadzenie elektronicznego systemu egzaminacyjnego dla studentów English Division (Onkologia i Hematologia) (2015) oraz I Wydziału Lekarskiego (Hematologia) (2017)
– od 2007 koordynacja i organizacja zajęć English Division
2004-aktualnie Liczne wykłady na kursach specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych, onkologii, hematologii, transplantologii i inne

Praca w międzynarodowych organizacjach

2015-aktualnie JACIE – Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT – międzynarodowa instytucja wydająca certyfikaty dla ośrodków przeszczepiających szpik na świecie.
– pierwszy kontroler JACIE z polskiego ośrodka kontrolujący ośrodki przeszczepiania szpiku w Europie
– współautor (pierwszy i jedyny Polak) – 7 edycji standardów akredytacji JACIE
2012-aktualnie Infectious Diseases Working Party of EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation)
– ogólnoeuropejskie badania dotyczące standardów zapobiegania zakażeniom wkłuć centralnych u chorych po przeszczepach
 – liczne wykłady na konferencjach EBMT
2010-aktualnie Autoimmune Diseases Working Party of EBMT
– udział w opracowywaniu międzynarodowych standardów
– europejskie badania w zakresie przeszczepiania szpiku w chorobach z autoagresji

10 NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATÓW BADAŃ NAUKOWYCH I KLINICZNYCH (WYBRANE OSIĄGNIĘCIA)

  1. Współudział w rozwóju pierwszej polskiej terapii typu CART (chimeric antigen T receptor cells).
  2. Nowa metodyka autologicznych przeszczepień szpiku w szpiczaku mnogim (od 2017). Wprowadzenie połączenia chemomobilizacji i autologicznego przeszczepiania szpiku świeżymi komórkami krwiotwórczymi, dzięki któremu udało się 5 krotnie zwiększyć liczbę wykonywanych przeszczepień szpiku, równocześnie skracając czas hospitalizacji i redukując niemal do zera ciężkie powikłania. Wyniki jeszcze nie opublikowane
  3. Autologiczne przeszczepienia szpiku jako metoda leczenia cukrzycy (od 2008). Pierwsze w Europie przeszczepienie szpiku w leczeniu cukrzycy typu 1. Pierwsza metoda leczenia prowadząca do wieloletnich remisji cukrzycy.
  4. Autologiczne przeszczepienia szpiku w chorobach z autoagresji (od 2018). Pierwsze przeszczepienia w twardzinie i stwardnieniu rozsianym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
  5. Pobrania komórek krwiotwórczych od dawców (od 2012). Szereg projektów naukowych poświęconych lepszej organizacji procedur pobierania komórek krwiotwórczych i szpiku.
  6. Płodność po przeszczepieniach szpiku (od 2011) Badania nad zachowaniem płodności u kobiet po przeszczepianiach szpiku .
  7. Zapobieganie zakażeniom wkłuć centralnych (od 2012). Badania nad wpływem procedur na zmniejszenie liczby zakażeń wkłuć centralnych u chorych po przeszczepieniach szpiku
  8. Zagadnienia farmakoekonomii i ekonomii zdrowia (od 2011). Analiza farmakoekonomiczna przeszczepień szpiku w cukrzycy.
  9. Analiza ekonomiczna wpływu przeszczepień szpiku w stwardnieniu rozsianym na koszty leczeniaImmunotolerancja przeszczepionego narządu przez autologiczne przeszczepienie szpiku z potransplacyjnym podaniem cyklofosfamidu (od 2015) – pierwszy model zwierzęcy pokazujący możliwość wykorzystania własnego szpiku do uzyskania w taki sposób tolerancji alogenicznego narządu. Wyniki prezentowana na konferencji EMBT 2018 Lizbona.
  10. Regulacja ekspresji genów białaczkowych przy pomocy siRNA (2002-2004). Projektowane, synteza międzygatunkowych siRNA. Regulacja ekspresji genów liniach komórek białaczkowych.

LISTA PUBLIKACJI (Pubmed)

2018
Pruszczyk K, Bartnik K, Bogusz K, Farhan R, Cwil D, Jastrzębska A, Moskowicz A, Płachta M, Chmiel A, Skwierawska K, Urbanowska E, Jędrzejczak WW, Snarski E.Prior blood donations do not affect efficacy of G-CSF mobilization nor outcomes of haematopoietic stem cell collection in healthy donors. Vox Sang. 2019 Jun 5. doi: 10.1111/vox.12816.
Anna Waszczuk-Gajda, Magdalena Feliksbrot-Bratosiewicz, Maria Król, Emilian Snarski, Joanna Drozd-SokołowskaMD, Przemysław Biecek, Małgorzata Król, Zbigniew Lewandowski. Influence of clonal plasma cell contamination of peripheral blood stem cell autografts on progression and survival in multiple myeloma patients after autologous peripheral blood stem cell transplantation in long-term observation Transplantation Proceedings In Press, Accepted Manuscript, IF0.8
Waszczuk-Gajda, A. Lewandowski, Z,  Drozd-Sokołowska, J,  Boguradzki, P,  Dybko, J,  Wróbel, T,  Basak, G.W,  Jurczyszyn, A,  Mądry, K,  Snarski, E,  Frączak, E,  Charliński, G,  Feliksbrot-Bratosiewicz, M,  Król, M,  Matuszkiewicz-Rowińska, J,  Klinger, M,  Krajewska, M,  Augustyniak-Bartosik, H,  Kościelska, M,  Rusicka, P,  Dwilewicz-Trojaczek, J,  Wiktor Jędrzejczak, W Autologous peripheral blood stem cell transplantation in dialysis-dependent multiple myeloma patients—DAUTOS Study of the Polish Myeloma Study Group(Article) European Journal of Haematology  Volume 101, Issue 4, October 2018, Pages 475-485 IF2.6
Bartnik, K.,  Maciejewska, M.,  Farhan, R.,  Urbanowska, E.,  Król, M.,  Król, M.,  Feliksbrot, M.,  Wiktor-Jędrzejczak, W.,  Snarski, E. Continuous Mononuclear Cell Collection (cMNC) protocol impact on hematopoietic stem cell collections in donors with negative collection predictors(Article) Transfusion and Apheresis Science Volume 57, Issue 3, June 2018, Pages 401-405 IF1.7
Bartnik, K.,  Pruszczyk, K.,  Skwierawska, K.,  Król, M.,  Płachta, M.,  Moskowicz, A.,  Zakrzewski, T.,  Urbanowska, E.,  Jędrzejczak, W.W.,  Snarski, E.   Bone marrow harvest in donors with anaemia Vox Sanguinis  2018 IF2.1
Walicka Magdalena,Milczarczyk Alicja, Snarski Emilian, Jedynasty Krystyna, Halaburda Kazimierz, Torosian Tigran, Urbanowska Elżbieta, Król Malgorzata, Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Franek Edward. Lack of persistent remission following initial recovery in patients with type 1 diabetes treated with autologous peripheral blood stem cell transplantation. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Jul 20. pii: S0168-8227(17)31887-9. doi: 10.1016/j.diabres.2018.07.020.IF2.5
2017
JOHN A SNOWDEN, Manuela Badoglio, Myriam Labopin, Sebastian Giebel, Eoin McGrath, Zora Marjanovic, Joachim Burman, John Moore, Montserrat Rovira, Nico M Wulffraat, Majid Kazmi, Raffaella Greco, Emilian Snarski, Tomas Kozak, Kirill Kirgizov, Tobias Alexander, Peter Bader, Riccardo Saccardi, and Dominique Farge. Evolution, trends, outcomes and economics of haematopoietic stem cell transplantation in severe autoimmune diseases. Blood Advances 2017 1:2742-2755; doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2017010041
Weronika Chacińska, Marta Brzostowska, Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Emilian Snarski. “Cure” for Multiple Sclerosis – evolving views of therapy goals in patients on different stages of the disease. A pilot study in a cohort of Polish MS patients. Brain and Behaviour. Article DOI: 10.1002/brb3.701 IF2.2
Roiya Farhan, Elżbieta Urbanowska, Hanna Zborowska, Małgorzata Król, Maria Król, Tigran Torosian, Iwona Piotrowska, Krzysztof Bogusz, Kamila Skwierawska, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, Emilian Snarski. Biosimilar G-CSF versus filgrastim and lenograstim in healthy unrelated volunteer hematopoietic stem cell donors. Annals of Hematology. DOI: 10.1007/s00277-017-3060-4 IF2.8
Katarzyna Pruszczyk, Kamila Skwierawska, Małgorzata Król, Albert Moskowicz, Dariusz Jabłoński, Tigran Torosian, Iwona Piotrowska, Elżbieta Urbanowska, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, Emilian Snarski. Bone marrow harvest from unrelated donors – up to date methodology. European Journal of Hematology IF2.6
Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Piotr Boguradzki, Jarosław Dybko, Tomasz Wróbel, Grzegorz Władysław Basak, Krzysztof Mądry, Emilian Snarski, Grzegorz Charliński, Ewa Frączak, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik, Magdalena Krajewska, Paweł Żebrowski, Maria Król, Elżbieta Urbanowska, Artur Jurczyszyn, Michał Taszner, Wieslaw Wiktor Jędrzejczak and Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek. Stem cell mobilization in patients with dialysis-dependent multiple myeloma – report of the Polish Multiple Myeloma Group. Journal of Clinical Apheresis IF2.4
Beata Sulik-Tyszka, Emilian Snarski, Magda Niedźwiedzka, Małgorzata Augustyniak, Thorvald Nilsen Myhre, Anna Kacprzyk, Ewa Swoboda-Kopeć, Marta Roszkowska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Marta Wróblewska. Experience with Saccharomyces boulardii probiotic in oncohaematological patients” Probiotics and Antimicrobial Proteins (PAAP) IF2.3
2016
Krzysztof Bogusz, Emilian Snarski, Patrycja Rusicka, Kazimierz Hałaburda, Tigran Torosian, Małgorzata Rokicka, Grzegorz Basak, Monika Paluszewska, Piotr Boguradzki, Grzegorz Charliński, Magdalena Tormanowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak Single Positive Commensal Blood Culture in hospital setting is associated with higher mortality after hematopoietic stem cell transplantation. Acta Hematologica Polonica. http://dx.doi.org/10.1016/j.achaem.2016.11.004
Woźniak K, Urbanowska E, Snarski E Plazmafereza lecznicza w hematologii. Wiad Lek. 2015;68(2):173-8.
Jakacka N, Mekuria S, Snarski E. Prevention of iatrogenic anemia in critical and neonatal care. Advances in Clinical and Experimental Medicine2016;25(1):191-197.
Skwierawska K, Snarski E, Torosian T, Achremczyk M, Urbanowska E Przyczyny dyskwalifikacji niespokrewnionych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Acta Haematologica Polonica. http://dx.doi.org/10.1016/j.achaem.2015.11.002
Snarski E, Kawka P,  Nowakowska A, Torosian T, Achremczyk T, Skwierawska K, Waszczuk-Gajda A, Urbanowska E, Wiktor-Jędrzejczak W. Niespokrewnieni dawcy komórek macierzystych – motywacja i satysfakcja w procesie donacji komórek krwiotwórczych. Journal of Transfusion Medicine. 2016;9(2):39-44
Maciejewska M, Snarski E, Wiktor – Jędrzejczak W. A preliminary online study on menstruation recovery in women after autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) for autoimmune diseases. Accepted by Experimental and Clinical Transplantation 2016 Jun 15. DOI: 10.6002/ect.2015.0336.
Jaddini E, Hjortholm N, Snarski E. Effective pain reduction during bone marrow biopsy and aspiration – technique over experience” Accepted by Acta Hematologica Polonica. DOI: 10.1016/j.achaem.2016.04.003
Sulik-Tyszka B, Cieślik J, Snarski E, Waszczuk-Gajda A, Wróblewska M, Aktywność in vitro izawukonazolu wobec klinicznych szczepów z rodzaju Candida i Aspergillus. Forum Zakażeń 2016;7(3):135-139. Doi: 10.15374/FZ2016028
Snarski E. „Interaktywna Hematologia” elektroniczny podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w hematologii, 2016. ISBN 978-83-944177-0-3; http://interaktywnahematologia.pl/
2015
Alexander T, Bondanza A, Muraro PA, Greco R, Saccardi R, Daikeler T, Kazmi M, Hawkey C, Simoes BP, Leblanc K, Fibbe WE, Moore J, Snarski E, Martin T, Hiepe F, Velardi A, Toubert A, Snowden JA, Farge D Stem cell transplantation for severe autoimmune diseases: Consensus guidelines of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) for immune monitoring and biobanking. Bone Marrow Transplant. 2015; 50(2):173-80doi: 10.1038/bmt.2014.251
Snarski E, Szmurło D, Hałaburda K, Król M, Urbanowska E, Milczarczyk A, Franek E, Wiktor-Jedrzejczak W. An economic analysis of autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) in the treatment of new onset type 1 diabetes. Acta Diabetol. 2015 Oct 6; 52(5): 881-8.
Snarski E, Milczarczyk A, Hałaburda K, Torosian T, Paluszewska M, Urbanowska E, Król M, Boguradzki P, Jedynasty K, Franek E, Wiktor-Jedrzejczak W Immunoablation and autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) in the treatment of new onset type 1 diabetes mellitus (T1DM) – long term observations. Bone Marrow Transplant. 2015 Dec 7.
Snarski E, Snowden JA, Oliveira MC, Simoes B, Badoglio M, Carlson K, Burman J, Moore J, Rovira M, Clark RE, Saiz A, Hadj-Khelifa S, Tan J, Crescimanno A, Musso M, Martin T, Farge D. Onset and outcome of pregnancy after autologous haematopoietic SCT (AHSCT) for autoimmune diseases: a retrospective study of the EBMT autoimmune diseases working party (ADWP). Bone Marrow Transplant. 2015 Feb;50(2):216-20.
Snarski E, Mank A, Iacobelli S, Hoek J, Styczyński J, Babic A, Cesaro S,  Johansson E Current practices used for the prevention of central venous catheter-associated infection (CLABSI) in hematopoietic stem cell transplantation recipients – A survey from the Infectious Diseases Working Party and Nurses’ Group of EBMT. Transplant Infectious Disease. Transpl Infect Dis. 2015 Aug;17(4):558-65.
2014
Snarski E, Mikołaj Achremczyk, Małgorzata Król, Maria Król, Elżbieta Urbanowska, Tomasz Czerw, Sebastian Giebel,  Wiesław Wiktor-Jedrzejczak. Injection of G-CSF during leukaphereses reduces the number of aphereses needed for mobilization from unrelated hematopoietic stem cell donors. Annals of Transplantation, 2014 Sep 5;19:444-6. doi: 10.12659/AOT.890903.
D’Addio F, Valderrama Vasquez A, Ben Nasr M, Franek E, Zhu D, Li L, Ning G, Snarski E, Fiorina P. Autologous Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation in New-Onset Type 1 Diabetes: A Multicenter Analysis. Diabetes. 2014 Jun 19.
Emilian Snarski, Kazimierz Hałaburda, Małgorzata Król, Maria Król, Elżbieta Urbanowska, Alicja Milczarczyk, Edward Franek, Wiesław Wiktor-Jedrzejczak. Mobilization of hematopoietic stem cells in patients undergoing HSCT as a treatment of early diabetes type 1. Acta Haematologica Polonica 45 (2014), pp. 269-271
2013
Wyleżoł I, Snarski E, Markiewicz M, Kyrcz-Krzemień S, Jędrzejczak WW, Walewski J. Comparision of benefits of early, delayed, and no administration of G-CSF after autologous peripheral blood stem cell transplantation in lymphoma patients. Ann Transplant. 2013 Jul 2;18:336-41. doi: 10.12659/AOT.883965.
Nikolaj Hjortholm, Emil Jaddini, Kazimierz Hałaburda, Emilian Snarski Strategies of pain reduction during the bone marrow biopsy Annals of Hematology 2013 Jan;92(2):145-9
Camilla Sjøqvist, Emilian Snarski INFLAMMATORY MARKERS IN PATIENTS AFTER HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
2012
S. RYNANS, T. DZIECIATKOWSKI, G. W. BASAK, E. SNARSKI, M. PRZYBYLSKI, M. WROBLEWSKA,W. W. JEDRZEJCZAK, G. MLYNARCZYK Human adenovirus infection in patients subjected to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – a three-year single center study Acta Virologica; 56 (1), 85-87, 2012
2011
Daikeler T, Labopin M, Di Gioia M, Abinun M, Alexander T, Miniati I, Gualandi F, Fassas A, Martin T, Schwarze CP, Wulffraat N, Buch M, Sampol A, Carreras E, Dubois B, Gruhn B, Güngör T, Pohlreich D, Schuerwegh A, Snarski E, Snowden J, Veys P, Fasth A, Lenhoff S, Messina C, Voswinkel J, Badoglio M, Henes J, Launay D, Tyndall A, Gluckman E, Farge D; on behalf of the EBMT Autoimmune Disease Working Party. Secondary autoimmune diseases occurring after HSCT for an autoimmune disease: a retrospective study of the EBMT Autoimmune Disease Working Party. Blood 2011 Aug 11;118(6):1693-1698
Snarski E, Milczarczyk A, Torosian T, Paluszewska M, Urbanowska E, Król M, Boguradzki P, Jedynasty K, Franek E, Wiktor-Jedrzejczak W.  Independence of exogenous insulin following immunoablation and stem cell reconstitution in newly diagnosed diabetes type 1. Bone Marrow Transplant. Bone  Marrow Transplant. 2011  Apr 46(4):562-6.
2010
Grzegorz Basak, Tigran Torosian, Emilian Snarski, Joanna Niesiobedzka, Miroslaw Majewski, Anna Gronkowska,                          Elzbieta Urbanowska, Wieslaw Jedrzejczak W. Hematopoietic stem cell transplantation for T315I-mutated chronic myelogenous leukemia. Ann Transplant 2010; 15(2):68-70
 Emilian Snarski, Alicja Milczarczyk, Edward Franek, Wiesław Wiktor-Jedrzejczak. Potential role of immunoablation and          hematopoietic cell transplantation in the treatment of early diabetes type 1. Ann Transplant 2010 Sep 28;15(3):75-9.
2009
Emilian Snarski, Tigran Torosian, Monika Paluszewska, Elżbieta Urbanowska, Alicja Milczarczyk, Krystyna Jedynasty, Edward Franek, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak. Uniezależnienie się od egzogennej insuliny w cukrzycy typu 1 po immunoablacji i przeszczepieniu własnych komórek krwiotwórczych. Pol Arch Med Wewn, 2009; 119 (6): 422-426
Edward Franek, Alicja Milczarczyk, Emilian Snarski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Przeszczepianie komórek macierzystych – nowa metoda leczenia cukrzycy typu 1. Diabetologia na co dzień. Wydanie specjalne nr 1, 2009
Alicja Milczarczyk, Emilian Snarski, Edward Franek, Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Immunoablacja i przeszczepienie własnych komórek krwiotwórczych — nowa metoda uniezależnienia od insuliny u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2009, Vol. 9, No. 3–4  91-97
2006
Emilian Snarski, Joanna Drozd, Tomasz Ejno, Rafał Brzeziński, Hogata Szarewicz, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, „Czas od wystąpienia objawów choroby do rozpoznania jako wskaźnik sprawności systemu opieki zdrowotnej – analiza chłoniaków”, Wiadomości Lekarskie 2006,1-2, 58-60.
Waszczuk Gajda, M. Krzyścin, M. Kamiński, E. Snarski, W. W. Jędrzejczak, „Wstrząs posoczniczy u pacjentów z chorobami krwi. Analiza sytuacji klinicznej, postępowania i wyników leczenia u 60 chorych”, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2006, 115/4(4);336-344.
2005
Emilian Snarski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak. „Zarodkowe komórki macierzyste i możliwości ich wykorzystania w medycynie”. Postępy Biologii Komórki 2005, 32, 41-53
2004
Snarski E, Wiktor Jędrzejczak W. „Possibility of Embryonic Stem Cell use in hematology” Advances in Cell Biology. (Postępy Biologii Komórki) 2004, 32, 41-53.
Siehl JM, Thiel E, Heufelder K, Snarski E, Schwartz S, Mailänder V, Keilholz U. Possible regulation of Wilms’ tumor gene 1 (WT1) expression by the paired box genes PAX2 and PAX8 and by the hematopoietic transcription factor GATA-1 in human acute myeloid leukemias (AML) J. Hematology 2003, 123, 235-242
2002
Emilian Snarski, Magdalena Kędzierska, Małgorzata Wamil, Aleksander Prejbisz, Piotr Pędzisz, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, “Czas do rozpoznania w nowotworach krwi – wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia?”  ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA,2002,33(2),257-262