Zestawy badań

Konsultacje u kobiet w ciąży w przypadku niewyjaśnionych poronień lub przed planowanym zapłodnieniem in vitro 

Morfologia krwi, APTT, INR/PT, antykoagulant toczniowy, przeciwciała przeciwko beta 2 glikoproteinie, przeciwciała przeciwko kardiolipinie, białko C, białko S, antytrombina III, mutacja V Leiden, mutacja V R2, mutacja genu protrombiny

Badania najlepiej wykonywać na czczo.

UWAGA: Nie ma potrzeby wykonywać badań MTHFR i genu PAI-1 – natomiast jeżeli posiada się wyniki takich badań to można je przygotować na konsultację

Konsultacje u kobiet w ciąży w innych przypadkach

Morfologia krwi, ewentualnie inne wyniki badań

Konsultacje u chorych na choroby z autoagresji przed przeszczepieniami komórek krwiotwórczych 

Nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych badań, niezbędna jest wiedza na temat czasu trwania choroby, zaawansowania choroby, stosowanego uprzednio leczenia – znajduje się ona zazwyczaj na ostatniej karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Konsultacje u chorych hematologicznych przed i po przeszczepieniach komórek krwiotwórczych 

Nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych badań, niezbędna jest wiedza na temat czasu trwania choroby, zaawansowania choroby, stosowanego uprzednio leczenia – znajduje się ona zazwyczaj na ostatniej karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Konsultacje u chorych planujących przeszczepienia komórek krwiotwórczych

Nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych badań, niezbędna jest wiedza na temat czasu trwania choroby, zaawansowania choroby, stosowanego uprzednio leczenia – znajduje się ona zazwyczaj na ostatniej karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Ponadto istotne są dane dotyczące planowanego leczenia: miejsce leczenia, lekarz prowadzący, rodzaj stosowanych komórek macierzystych, wskazanie do stosowania.